АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Зам. кметове
 /assets/Hristo7/kitanova2.jpg
Олга КИТАНОВА
Зам. Кмет "Стопански дейности"
 
Олга Богданова Китанова - родена на 09.05.1970 година в гр.София.
Завършва средното си образование в родния си град, а впоследствие и УНСС, специалност "Икономика на търговията".
Работила е в банковия сектор и в частния бизнес до ноември 2011 година, когато е назначена за зам.кмет по стопанските дейности в Община Дупница.
 
 
/assets/Dupnitsa-Krum-Milev.jpg
 
Крум МИЛЕВ
Зам. Кмет "Социални дейности"
 
Крум Стойчев Милев - роден на 02.07.1974 година в гр.Дупница.
Завършва средно образование в Дупница, и специалност "Стопанско управление" в УНСС-София.
От 2009 година до 2011 година е административен директор на Областна дирекция ДФ "Земеделие". От ноември 2011 година е зам.кмет по социалните дейности и духовно развитие на Община Дупница.
 
 
/assets/Dupnitsa-kr.georgiev.jpg
Красимир ГЕОРГИЕВ
Зам. Кмет "Европроекти"
 

Красимир Георгиев - роден през 1971 г. в гр. Дупница.

През 1989 г. завършва  математическа паралелка в ПГ „Христо Ботев“ – Дупница, а през 1995 г. - журналистика и масови комуникации в СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е като репортер, сценарист и продуцент в БНТ, като журналист и зам.главен редактор в редица печатни издания.

Между 2009 и 2011 г. е член на Съвета на директорите на държавното предприятие „Ел Би Булгарикум“ ЕАД. От ноември 2011 година е зам.кмет с ресор „Регионално и местно развитие и проектно финансиране“ в Община Дупница.

Потърсете в сайта
Деловодна справка