Наеми и продажби

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № 04-536/27.05.2020 год. за отдаване под наем на помещение №2 с площ 54.40 кв. м, от която: основно помещение със застроена площ 51.00 кв. м и санитарен възел със застроена площ 3.40 кв. м с предназначение - за търговска дейност, находящо се в с. Яхиново, ул. Христо Ботев №46
01.06.2020

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № 04-538/27.05.2020 год. за отдаване под наем на помещение №3 с площ 53.00 кв. м, от която: основно помещение със застроена площ 48.50 кв. м и санитарен възел със застроена площ 4.50 кв. м с предназначение - за търговска дейност, находящо се в с. Яхиново, ул. Христо Ботев №46
01.06.2020

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № 04-534/27.05.2020 год. за отдаване под наем на помещение №1 с площ 55.50 кв. м, с предназначение - за търговска дейност, находящо се в с. Яхиново, ул. Христо Ботев №46
01.06.2020

Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД04-489/13.05.2020 год., за отдаване под наем на час от поземлен имот с идентификатор 68789.29.162.2 по КК, помещение с площ от68 кв.м, гр. Дупница, Градска градина
20.05.2020

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-202 / 26.02.2020 г. за отдаване под наем на част от общински имот - 3 бр. терени с площ от 1.00 кв. м всеки - за разполагане на преместваеми търговски обекти - "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, ул. "Отец Паисий" № 2, кв. 52 по РП на гр. Дупница
02.03.2020

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-196 / 26.02.2020 г. за отдаване под наем на част от общински имот - 3 бр. Терени с площ от 1.00 кв. м всеки - за разполагане на преместваеми търговски обекти - "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2, кв. 95 по РП на гр. Дупница
02.03.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка