АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Наеми и продажби

ровеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед РД 04-602/15.06.2020 год., за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.17.86.5.5 по КК на град Дупница със застроена площ 28.60 кв.м.
23.06.2020
Може да прочетете обявлението -> ТУК

Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед РД 04-603/15.06.2020 год., за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.17.86.5.4 по КК на град Дупница със застроена площ 28.60 кв.м.
23.06.2020
Може да прочетете обявлението -> ТУК

Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-589/11.06.2020 год. за отдаване под наем на 1 /един/ брой общински поземлен имот находящ се в землището на град Дупница
16.06.2020

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № 04-536/27.05.2020 год. за отдаване под наем на помещение №2 с площ 54.40 кв. м, от която: основно помещение със застроена площ 51.00 кв. м и санитарен възел със застроена площ 3.40 кв. м с предназначение - за търговска дейност, находящо се в с. Яхиново, ул. Христо Ботев №46
01.06.2020

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № 04-538/27.05.2020 год. за отдаване под наем на помещение №3 с площ 53.00 кв. м, от която: основно помещение със застроена площ 48.50 кв. м и санитарен възел със застроена площ 4.50 кв. м с предназначение - за търговска дейност, находящо се в с. Яхиново, ул. Христо Ботев №46
01.06.2020

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № 04-534/27.05.2020 год. за отдаване под наем на помещение №1 с площ 55.50 кв. м, с предназначение - за търговска дейност, находящо се в с. Яхиново, ул. Христо Ботев №46
01.06.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка