АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви

Инвестиционно предложение: "Изграждане на Търговска сграда"
10.07.2020

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” на детска градина „СЛЪНЦЕ”, град Дупница
06.07.2020

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
06.07.2020

Инвестиционно предложение за изграждане на "Паркинг и обществено-обслужващи сгради", землище с. Яхиново
01.07.2020

Публично обявяване на съобщение, за откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Дяково" с цел производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Яхиново"
25.06.2020

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител (Главен експерт "Енергетик")
16.06.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка