АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Обяви на Архитектура и градоустройство

Съобщаване на Заповед № РД 04–935 / 21.09.2020 год. на Кмета на Община Дупница
21.09.2020

Съобщаване на Заповед № РД 04–917 / 16.09.2020 год. на Кмета на Община Дупница
17.09.2020

Съобщение № 91-00-128/ 15.09.2020 год.
15.09.2020

Съобщение № 91-00-123/11.09.2020 год.
14.09.2020

Съобщение № 91-00-124/14.09.2020 год.
14.09.2020

Съобщаване на Заповед № РД 04–899 / 11.09.2020 год. На Кмета на Община Дупница
11.09.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка