АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Решения на ОбС

Решения от № 41 до № 64 от 05.05.2020 г.
13.05.2020

Решения от № 30 до № 40 от 28.02.2020 г.
06.03.2020

Решение № 29 от 07.02.2020 г.
14.02.2020

Решения от № 1 до № 28 от 31.01.2020 г.
07.02.2020

Решения от № 35 до № 37 от 30.12.2019 г.
07.01.2020

Решения от № 20 до № 34 от 20.12.2019 г.
07.01.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка