АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Процедура по актуализация на "Инвестиционна програма на община Дупница за 2014-2020год"

Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Дупница по Приоритетна ос 1 " Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "РР" 2014-2020 - за периода 2019-2020 год.
14.03.2019

Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Дупница по Приоритетна ос 1 " Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "РР" 2014-2020
27.04.2018

Допълнение към заповед № РД04-434/12.04.2018 год.
26.04.2018

Заповед за сформиране на работна група
12.04.2018

Покана за участие в работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на инвестиционната програма на Община Дупница по приоритетна ос 1 "Устоичиво интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020.
21.03.2018

Покана за участие в работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на инвестиционната програма на Община Дупница по приоритетна ос 1 "Устоичиво интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020.
23.02.2018

Потърсете в сайта
Деловодна справка