АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Обяви на Общински Съвет

Обява към наредба с вх.№ 217/ 28.04.2020 г.
28.04.2020

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за утвърждаване на промени в съществуващата общинска транспортна схема
23.03.2020

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за утвърждаване на промени в съществуващата общинска транспортна схема
27.01.2020

Обява към наредба с вх. № 636 / 30.12.2019 год.
10.01.2020

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за одобряване на годишна план-сметка за разходите по третиране на битови отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община Дупница за 2020 г. и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци за 2020 г.
27.11.2019

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2018 Г. НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
27.08.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка