АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Правилници на ОбС
Правилник за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Община Дупница /приет с Решение № 83/17.07.2020 г. на Общински съвет Дупница/
24.07.2020
Потърсете в сайта
Деловодна справка