АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
ровеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед РД 04-602/15.06.2020 год., за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.17.86.5.5 по КК на град Дупница със застроена площ 28.60 кв.м.
23.06.2020
Може да прочетете обявлението -> ТУК
Потърсете в сайта
Деловодна справка