АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Решения на ОбС
Решения от № 41 до № 64 от 05.05.2020 г.
13.05.2020
Потърсете в сайта
Деловодна справка