АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител (Началник отдел "Устройство на територията")
16.06.2020
Потърсете в сайта
Деловодна справка