АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Други обяви
Протокол на основание чл. 37м от ЗСПЗЗ, във връзка с изискванията на чл. 37 и ал. 4, ал. 7 и 9 от ЗСПЗЗ
25.03.2020
Може да прочетете протокола -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка