АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Решения на ОбС
Решение № 29 от 07.02.2020 г.
14.02.2020
Потърсете в сайта
Деловодна справка