АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Програми и отчети относно енергийната ефективност, ВЕИ и биогорива
Отчет ЕЕ 2019
03.02.2020
Изтегляне на отчет -> Отчет ЕЕ 2019.rar
Потърсете в сайта
Деловодна справка