АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Обнародвани съдебни решения
Решение № 328 от 19.12.2019 г. на КАС
23.01.2020
Решение № 328/19.12.2019 г., по Адм. дело № 379/2019 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя като незаконосъобразно разпоредбите на чл. 8, чл. 29, ал.1 и чл. 31, ал. 1 в частта относно думите "събиране и транспортиране", както и разпоредбите на  чл. 27, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 в частта относно думата "събиране" от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Дупница.

Пълният текст на Решение № 328/19.12.2019 г. на КАС, може да видите ТУК
Потърсете в сайта
Деловодна справка