АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Решения на ОбС
Решения от № 20 до № 34 от 20.12.2019 г.
07.01.2020
Потърсете в сайта
Деловодна справка