АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" за прекратяване на административно производство по чл. 37ж от ЗСПЗЗ
06.01.2020
Заповед № РД-04-223/30.12.2019 г. за землището на с. Крайници
Заповед № РД-04-226/30.12.2019 г. за землището на общ. Дупница
Потърсете в сайта
Деловодна справка