АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Обнародвани съдебни решения
Решение № 222 от 15.12.2017 г. на КАС
27.12.2019
Решение № 222/15.12.2017 г., по Адм. дело № 244/2017 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя т. 44 от Тарифа /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница.

Пълният текст на Решение № 222/15.12.2017 г., може да видите ТУК
Потърсете в сайта
Деловодна справка