АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Обнародвани съдебни решения
Решение № 290 от 26.11.2019 г. на КАС
23.12.2019
Решение № 290/26.11.2019 г., по Адм. дело № 384/2019 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което обявява за нищожни разпоредби на Наредбата за обществения ред и опазване на общинските  и други имоти за общо ползване на територията на Община Дупница, както следва: на чл. 18, т.14 от относно израза "...кучета", на чл.19, ал.1 и ал.2 и на чл. 38, ал.3 от Наредбата.

Пълният текст на Решение № 290/26.11.2019 г., може да видите ТУК
Потърсете в сайта
Деловодна справка