АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Екология
Рекултивация на общиснко депо за неопасни отпадъци, м. "Злево", гр. Дупница
01.11.2019
Повече информация -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка