АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Наредби на ОбС
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В в Община Дупница. /приета с Решение № 129/19.07.2019 г./
25.07.2019
Потърсете в сайта
Деловодна справка