АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Наеми и продажби
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.606.254.1.40 по КК на град Дупница
14.05.2019
Може да прочетете обявата -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка