АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Наеми и продажби
Провеждане на търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-429 / 09.05.2019 г. за отдаване под наем на 1 /един/ брой общински поземлен имот с идентификатор 68789.21.90, находящ се в землището на гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил
10.05.2019
Може да прочетете обявлението -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка