АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Правилници на ОбС
Правилник за организацията и дейността на ОП "Чистота и поддръжка на териториите за обществено ползване" /приет с решение № 43/22.02.2019 г./
01.03.2019
Потърсете в сайта
Деловодна справка