Бюджет 2019
Публично обсъждане на Бюджет 2019 - заповед и обобщена информация за бюджет 2019

Проектобюджет на Община Дупница за 2019 год.

Дата на публикуване 04.02.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 год.

Дата на публикуване 28.02.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2019 год.

Дата на публикуване 28.02.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2019 год.

Дата на публикуване 29.03.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 год.

Дата на публикуване 30.04.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2019 год.

Дата на публикуване 29.05.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2019 год.

Дата на публикуване 28.06.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 год.

Дата на публикуване 31.07.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"