Бюджет 2019
Публично обсъждане на Бюджет 2019 - заповед и обобщена информация за бюджет 2019

Проектобюджет на Община Дупница за 2019 год.

Дата на публикуване 04.02.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"