Бюджет 2018

Заповед РД 04-1351/28.12.2017 г. за публично обсъждане на бюджета за 2018 г.

 

Обобщена информация за проектобюджета на Община Дупница за 2018 г.
информацията е свързана с предстоящо публично обсъждане на проектобюджета за 2018 г 

Предложение за включване на обекти в списъка за капиталови разходи за 2018 година

Дата на публикуване 05.01.2018 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"