РЕГИСТЪР на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл.12, т.2 и т.1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси - 2017 год.

  ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, ПОДАЛО ДЕКЛАРАЦИЯТА ДАТА на подаване на декларацията

Декларации по чл.12,т.1 и т.2 от ЗПРКИ

 

ТРИТЕ ИМЕНА ДЛЪЖНОСТ
1.  Цветанка Йорданова Вуковска  Управител „ГУМ – Дупница” ЕООД  09.01.2017 изтегли
 2.  Стефка Малинова Капурдова  Технически сътрудник  24.01.2017 изтегли
 3.  Анна Тодорова Боянова  Технически сътрудник  06.03.2017 изтегли
 4.  Димитър Йорданов Марков  Старши специалист „Спорт и връзки с НПО”  13.03.2017 изтегли
 5.  

Десислава Николаева Любенова

 Старши специалист „Административни дейности”  27.03.2017 изтегли
 6. Албена Димитрова Тодорова  счетоводител  10.04.2017 г. изтегли
 7. Кристиян Александров Акалийски  ст.спец.Архитектура, строитекство и контрол  19.04.2017 г. изтегли
 8.  Евелина Андреева Табакова  ст.спец. ОСиАП  02.05.2017 г. изтегли
 9.  Невяна Руменова Кацарска  юрисконсулт "ОП"  22.05.2017 г. изтегли
 10. Елисавета Манолова Симеонова  Управител на ФКС-Дупница ЕООД  31.05.2017 г.   изтегли
 11.  Ивета Любомирова Попова  старши специалист "УТ"  21.06.2017 г. изтегли