Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Бюджет 2017

          Дата на публикуване 26.03.2017 г.   
          Информацията е подадена от М.Атанасова - Гл.Счетоводител

         Дата на публикуване 30.05.2017 г. Информацията е подадена от М.Атанасова - Гл.Счетоводител