Кметове на населени места


Баланово

кмет

Явор Митов

Бистрица

кмет

Кирил Огненски

Блатино

кмет

Димитър Дудин

Джерман

кмет

Ангел Цветков

Дяково

кмет

Росица Илиева

Крайни дол и Грамаде

Делян и Кременик

 кметски наместник

Крайници

кмет

Мариана Димитрова

Палатово

кмет

Христо Костадинов

Пиперево

кмет

Утеха Маноилова

Самораново

кмет

Райна Александрова

Тополница

кмет

Ананий Ангарев

Червен брег

кмет

Силвия Тодорова

Яхиново

кмет

Софка Скоклева