Наеми и продажби

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-289/08.03.2018 г. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.607.131.5.13 по КК на гр. Дупница, с площ 76.05 кв.м, находящ се в гр. Дупница, жк. Велчова завера, бл.45, ет.1,обект 1
14.03.2018

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №РД04-264/26.02.2018 г. на Кмета на Община Дупница
02.03.2018

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД04-243/21.02.2018 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 7/26.01.2018 г., Община Дупница
26.02.2018

Обявление на основание Заповед № РД 04-97/18.01.2018 г. на Кмета на Община Дупница - конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество
18.01.2018

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № РД04-1188/21.11.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
22.11.2017

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №РД04-1037/11.10.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
17.10.2017