Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Други обяви

07.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

 ОБЯВЛЕНИЕ


21.02.2017
Заповед №359/21.02.2017 на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка с предстоящия на 26.02.2017 г. празник Сирни заговезни

                Заповед №359/21.02.2017


20.02.2017
СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ   На основание § 3 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗУЕС и §56 ал. 2 и 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), съгласно Заповед № 2029 от 29.10.2012 г. на  Кмета на Община Дупница, свиквам общо събрание на собствениците или ползвателите в сграда в режим на етажна собственост, както следва : АДРЕС: гр. Дупница, ж.к. “Пейо Яворов”, бл. 8, вх. Б на 01.03.2017 г., от 19.00 часа на І-ви етаж в сградата, при следния дневен ред: Избор на  управителен съвет (управител). Изобор на форма на управление на...


17.02.2017
Протокол от работа на комисията

за провеждане на конкурс за длъжността "Началник отдел "Търговски дейности и управление на общински активи""Сканирано копие на протокола - тук


01.02.2017
Списък на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурс за длъжност "Търговски дейности и управление на общински активи"

                СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ


19.01.2017
Заповед на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА с цел недопускане на заболяването инфлуенца по птиците да проникне на територията на Община Дупница

                Заповед №124 / 17.01.2017 год.