Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Други обяви

21.04.2017
ОБЯВЛЕНИЕ относно: Конкурс за длъжност Управител на Общинско предприятие "Социално предприятие"

                ОБЯВЛЕНИЕ


21.04.2017
Заповед № РД-05-78/04.04.2017 г. окончателни регистри и карти в землището на гр.Дупница за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017

гр. Дупница


21.04.2017
Заповед № РД-05-79/04.04.2017 г. окончателни регистри и карти в землището на с.Дяково за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017

11.04.2017
ПРОТОКОЛ на комисия, назначена със Заповед № 428/02.03.2017 г. ,относно проведено интервю за длъжността Началник на отдел "Търговски дейности и управление на общински активи" в Община Дупница

28.03.2017
СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ и НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурс, обявен със Заповед № 428/02.03.2017 г. за длъжността: Началник отдел "Търговски дейности и управление на общински активи"

ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ


07.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

 ОБЯВЛЕНИЕ