Други обяви

Обявление за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Дупницатранс" ЕООД гр. Дупница
20.09.2017

Обявяване на Конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД ,гр.Дупница във връзка с изпълнение на Решение № 126 от 08.09.2017 г. на ОбС - гр.Дупница
15.09.2017

Прием на документи за провеждане на подбор за персонал за "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда " за няколко длъжности
01.09.2017

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ), на община Дупница
23.08.2017

Списък на оценените и класирани кандидати във връзка с проект "Дневен център за възрастни хора - шанс за активно включване"
16.08.2017

Решение № 3-П/2017 на МОСВ за прекратяване на процедура по ОВОС
15.08.2017