Други обяви

Склад за препарати за растителна защита
07.05.2019

Инвестиционно предложение за "Изграждане на Автокъща" местност "Реката", с. Блатино, община Дупница
03.05.2019

Инвестиционно предложение за изграждане на "Автокъща" с. Блатино, местност "Сурлан"
03.05.2019

Протокол за преразпределение на пасища, мери и ливади
30.04.2019

На вниманието на пчеларите на територията на Община Дупница
30.04.2019

Инвестиционно предложение за изграждане на "Автокъща" в местност "Бела вода", землището на с. Джерман, община Дупница
25.04.2019