Други обяви

Списък на оценените и класирани кандидати във връзка с проект "Дневен център за възрастни хора - шанс за активно включване"
16.08.2017

Решение № 3-П/2017 на МОСВ за прекратяване на процедура по ОВОС
15.08.2017

СПИСЪК На спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, предвидени за отдаване под наем през 2017 год. на основание чл.75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
04.08.2017

Програма „Европа за гражданите” 2014-2020, Мярка 2.1 „Побратимяване на градове“ и Мярка 2.2 „Мрежи от градове“ - Информационна среща / Дупница 04 август 2017 г. /
01.08.2017

ОБЯВЛЕНИЕ относно: Конкурс за длъжност Управител на Общинско предприятие "Социално предприятие"
31.07.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в Методология за подбор на екип за работа в "Дневен център за възрастни хора с увреждания - шанс за активно включване"
28.07.2017