Други обяви

Проект "Приеми ме 2015" - приемна грижа за деца
11.07.2018

ОБЯВА ЗА КОНКУРС за длъжността „Директор” на детска градина „Слънце”, град Дупница, област Кюстендил
15.06.2018

ОБЯВА ЗА КОНКУРС за длъжността „Директор” на детска градина „Детелина”, град Дупница, област Кюстендил
15.06.2018

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
25.05.2018

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
23.05.2018

Обявление за конкурс за избор на управител на ,,Ученическо хранене-Дупница” ЕООД, гр. Дупница
04.05.2018