Обяви на Архитектура и градоустройство

Със Заповед № РД 04-1169/14.11.2018 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-5579 в кв. 180 по регулационния план (РП) на гр.Дупница
15.11.2018

Съобщение № 91-00-147 относно (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за усройване на обект с обществено обслужващо предназначение "Автокъща и автосервиз", за поземлен имот № 007086 по КВС на с. Блатино
14.11.2018
Съобщение № 91-00-147 до лицата: Елена Иванова с адрес: гр. София, ж.к. "Младост 1-А"; Илия Чалев с адрес: гр. София, ж.к. "Дървеница"; Пауна Йоцова с адрес: гр. София, ж.к. "Гоце Делчев", р-н "Триадица"; Маргарита Йотова с адрес: гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър"; Евелина Николова с адрес: гр. София, ж.к. "Лев Толстой"; Галина Ангелова с адрес: гр. София, ж.к. "Надежда - I-ва част"; Трендафила Молдованска с адрес: гр. София, ж.к. "Сухата река", р-н Подуяне

Съобщение с изх. № 91-00-144 / 12.11.2018 год., съобщение с изх. № 91-00-145 / 12.11.2018 год. и съобщение с изх. № 91-00-146 / 12.11.2018 год.
13.11.2018

Съобщение № 92-00-217 / 09.11.2018 год. адресирано до Здравко Георгиев, с адрес гр. София, ж.к. "Надежда 2" и съобщение № 92-00-218 / 09.11.2018 год. адресирано до Емил Василев, с адрес гр. София
12.11.2018

Със Заповед № РД 04-1102/30.10.2018 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ-4850 в кв. 175 по регулационния план (РП) на гр.Дупница
31.10.2018

Със Заповед № РД 04-1101/30.10.2018 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ, кв. 204 по регулационния план на гр. Дупница
31.10.2018