Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Наредби на ОбС

23.05.2017
НАРЕДБА за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Дупница /Изм. с Решение № 46 / 10.04.2017 г. на Административен съд – Кюстендил/

06.01.2017
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дупница /изм. с Решение № 231/23.12.2016 г./

14.12.2016
Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на община Дупница /изм. и доп. с Решение № 205/02.12.2016 г./

14.12.2016
Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на община Дупница /изм. с Решение № 204/02.12.2016 г./

14.12.2016
Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Дупница /изм. и доп. с Решение № 197/02.12.2016 г./

08.11.2016
Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи рица с трайни увреждания на територията на Община Дупница /приета с Решение № 192/28.10.2016 г./