Наредби на ОбС

Наредба за управление на общинските пътища /Изм. с Решение № 140/07.08.2017 г. на Административен съд - Кюстендил/
01.09.2017

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Дупница /Изм. с Решение № 125/14.07.2017 г. на Административен съд - Кюстендил/
18.08.2017

Наредба за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Дупница./Изм. с Решение № 86 / 22.05.2017 г. на Административен съд – Кюстендил/
03.08.2017

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дупница /изм. с Решение № 176 / 01.12.2014 г. на Административен съд - Кюстендил/
03.08.2017

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дупница /изм. с Решение № 90/23.06.2017 г./
04.07.2017

НАРЕДБА за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Дупница /Изм. с Решение № 46 / 10.04.2017 г. на Административен съд – Кюстендил/
23.05.2017