Решения на ОбС

Решения от № 68 до № 92 от 19.04.2019 г.
30.04.2019

Решения от № 45 до № 67 от 29.03.2019 г.
09.04.2019

Решения от № 26 до № 44 от 22.02.2019 г.
01.03.2019

Решения от № 1 до № 25 от 25.01.2019 г.
05.02.2019

Решения от № 172 до № 176 от 14.12.2018 г.
21.12.2018

Решения от № 155 до № 171 от 30.11.2018 г.
12.12.2018