Решения на ОбС

Решения от № 154 до № 163 от 24.11.2017 г.
06.12.2017

Решение № 153 от 10.11.2017 г.
16.11.2017

Решения от № 144 до № 152 от 27.10.2017 г.
03.11.2017

Решения от № 140 до № 143 от 19.10.2017 г.
30.10.2017

Решения от № 129 до № 139 от 28.09.2017 г.
05.10.2017

Решения от № 119 до № 128 от 08.09.2017 г.
20.09.2017