Решения на ОбС

Решения от № 113 до № 116 от 11.09.2018 г.
20.09.2018

Решения от № 88 до № 112 от 20.07.2018 г.
30.07.2018

Решения от № 76 до № 87 от 29.06.2018 г.
09.07.2018

Решения от № 72 до № 75 от 18.05.2018 г.
23.05.2018

Решения от № 52 до № 71 от 27.04.2018 г.
10.05.2018

Решения от № 28 до № 51 от 30.03.2018 г.
10.04.2018