Решения на ОбС

Решения от № 147 до № 154 от 26.10.2018 г.
01.11.2018

Решения от № 139 до № 146 от 19.10.2018 г.
25.10.2018

Решения от № 117 до № 138 от 28.09.2018 г.
05.10.2018

Решения от № 113 до № 116 от 11.09.2018 г.
20.09.2018

Решения от № 88 до № 112 от 20.07.2018 г.
30.07.2018

Решения от № 76 до № 87 от 29.06.2018 г.
09.07.2018