Решения на ОбС

Решения от № 52 до № 71 от 27.04.2018 г.
10.05.2018

Решения от № 28 до № 51 от 30.03.2018 г.
10.04.2018

Решения от № 17 до № 27 от 23.02.2018 г.
19.03.2018

Решения от № 1 до № 16 от 26.01.2018 г.
02.02.2018

Решения от № 164 до № 186 от 15.12.2017 г.
28.12.2017

Решения от № 154 до № 163 от 24.11.2017 г.
06.12.2017