Решения на ОбС

Решения от № 1 до № 16 от 26.01.2018 г.
02.02.2018

Решения от № 164 до № 186 от 15.12.2017 г.
28.12.2017

Решения от № 154 до № 163 от 24.11.2017 г.
06.12.2017

Решение № 153 от 10.11.2017 г.
16.11.2017

Решения от № 144 до № 152 от 27.10.2017 г.
03.11.2017

Решения от № 140 до № 143 от 19.10.2017 г.
30.10.2017