Решения на ОбС

Решения от № 76 до № 87 от 29.06.2018 г.
09.07.2018

Решения от № 72 до № 75 от 18.05.2018 г.
23.05.2018

Решения от № 52 до № 71 от 27.04.2018 г.
10.05.2018

Решения от № 28 до № 51 от 30.03.2018 г.
10.04.2018

Решения от № 17 до № 27 от 23.02.2018 г.
19.03.2018

Решения от № 1 до № 16 от 26.01.2018 г.
02.02.2018