Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Програми и стратегии на Об.С

14.02.2017
Общински годишен план за младежта на Община Дупница за 2017 год. /приет с Решение № 5/27.01.2017 г./

14.02.2017
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2017 г. /приета с решение № 2 / 27.01.2017 г./

30.12.2016
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница за 2017 година /приета с Решение № 215/16.12.2016 г./

30.12.2016
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2016 г. /допълнена с решение № 218 / 16.12.2016 г./

14.12.2016
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2016 г. /допълнена с решения № 206, 207 и 208 / 02.12.2016 г./

08.11.2016
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2016 г. /допълнена с решения № 185 и 190 / 28.10.2016 г./