Програми и стратегии на Об.С

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2017 г. /доп. с решения № 148 / 27.10.2017 г./
03.11.2017

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2017 г. /доп. с решения № 134 и 135/ 28.09.2017 г./
05.10.2017

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2017 г. /доп. с решение № 123/ 08.09.2017 г./
20.09.2017

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2017 г. /доп. с решение № 100/ 23.06.2017 г./
04.07.2017

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2017 г. /доп. с решения № 60, 68, 74,75 и № 81/ 26.05.2017 г./
07.06.2017

Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Дупница за 2018 година /приет с Решение № 26/31.03.2017 г./
26.04.2017