Програми и стратегии на Об.С

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2018 г. /доп. с решения № 95, 99, 101 и 110 / 20.07.2018 г./
30.07.2018

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2018 г. /доп. с решения № 81, 82, 84, 85 и 87 / 29.06.2018 г./
09.07.2018

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2018 г. /доп. с решение № 75 / 18.05.2018 г./
23.05.2018

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2018 г. /доп. с решения № 55, 57 и 71 / 27.04.2018 г./
10.05.2018

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2018 г. /доп. с решения № 33, 35 и 36 / 30.03.2018 г./
10.04.2018

Общински годишен план за младежта на Община Дупница за 2018 г. /приет с Решетие № 17/23.02.2018 г./
19.03.2018