Програми и стратегии на Об.С

Годишен план за приватизация 2019 /доп. с решение № 39/22.02.2019 г./
01.03.2019

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2019 г. /доп. с решения № 33, 35, 36 и 44 / 22.02.2019 г./
01.03.2019

Годишен план за приватизация 2019 г. /приет с Решение № 13 / 25.01.2019 г./
05.02.2019

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2019 г. /приета с решение № 1 / 25.01.2019 г./
05.02.2019

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница за 2019 година /приета с Решение № 173/14.12.2018 г./
21.12.2018

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2018 г. /доп. с решения № 157, 165 и 169 / 30.11.2018 г./
12.12.2018