Програми и стратегии на Об.С

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2018 г. /приета с решение № 1 / 26.01.2018 г./
02.02.2018

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница за 2018 г. /приета с Решение № 169/15.12.2017 г. на Общински съвет Дупница/
28.12.2017

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2017 г. /доп. с решения № 167, 168, 180 и 183 / 15.12.2017 г./
28.12.2017

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2017 г. /доп. с решения № 155, 156 и 157 / 24.11.2017 г./
06.12.2017

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2017 г. /доп. с решения № 148 / 27.10.2017 г./
03.11.2017

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2017 г. /доп. с решения № 134 и 135/ 28.09.2017 г./
05.10.2017