Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Правилници на ОбС

08.11.2016
Правилник за устройството и дейността на Общиствения съвет по социално подпомагане и услуги в Община Дупница /приет с Решение № 191 / 28.10.2016 г./

29.06.2016
Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие “ПОДДЪРЖАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ” гр. Дупница /приет с Решение № 136/15.07.2016 г./

08.12.2015
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /приет с Решение № 4/27.11.2015г./

10.08.2015
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. / изм. с Р-ние № 3 /14.02.2014 г. на ОбС Дупница /

04.08.2015
Правилник за устройството, задачите и дейността на Общински драматичен театър „Невена Коканова”, гр.Дупница

04.08.2015
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет по наркотичните вещества - Дупница