Правилници на ОбС

Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към община Дупница /приет с Решение № 3/26.01.2018 г./
02.02.2018

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Паркинги и гаражи" гр. Дупница /приет с Решение № 101/14.07.2017 г./
03.08.2017

Правилник за устройството и дейността на Общиствения съвет по социално подпомагане и услуги в Община Дупница /приет с Решение № 191 / 28.10.2016 г./
08.11.2016

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие “ПОДДЪРЖАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ” гр. Дупница /приет с Решение № 136/15.07.2016 г./
29.06.2016

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /приет с Решение № 4/27.11.2015г./
08.12.2015

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. / изм. с Р-ние № 3 /14.02.2014 г. на ОбС Дупница /
10.08.2015