Избори за членове на Европейския парламент от Република България - 26 май 2019 год.

Списък на разпределение на гласоподавателите по секции за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
12.04.2019

Заповед РД04-342 / 11.04.2019 год., във връзка с определените за разлепяне места на избирателните списъци в Община Дупница
11.04.2019

Покана от Община Дупница за провеждане на консултации относно съставите на секционните избирателни комисии.
10.04.2019
Покана от Община Дупница за провеждане на консултации относно съставите на секционните избирателни комисии във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от РепубликаБългария на 26.05.2019г.Поканата може да видите тук в pdf - формат

Заповед №РД04-314 / 03.04.2019 год., във връзка с избирателните секции за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението
08.04.2019

Заявления (за вписване в избирателен списък - част II; за гласуване на друго място; за вписване в избирателния списък по настоящ адрес; за гласуване с подвижна избирателна кутия), подавани от гражданите към Община Дупница във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България
05.04.2019

Заповед №РД04-294 / 01.04.2019 год. във връзка с обявяване местата на избирателните списъци за насрочени избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.
04.04.2019