Обяви и съобщения от МДТ

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ОТ 11.02.2019г.
11.02.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК: Публикувано на: 11 февруари 2019г./понеделник/,  валидно до: 25 февруари 2019г., 23:00 ч., /понеделник/