Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Обнародвани съдебни решения

1
23.05.2017
Решение № 46 от 10.04.2017 г. на КАС

Решение № 46/10.04.2017 г., по Адм. дело № 364/2016 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 36, ал. 1, т. 4 и чл. 47, ал. 2, относно израза "или упълномощени от него длъжностни лица", отхвърля протеста на Михаил Крушовски - прокурор в Районна прокуратура - Дупница за останалата част от нормата на чл. 47, ал. 2 от Наредба за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Дупница, приета с решение № 144/30.09.2008 г. и изменена с решение № 165/30.10.2008 г. на Общински съвет...


1