Обнародвани съдебни решения

Решение № 191 от 25.09.2018 г. на КАС
15.10.2018
Решение № 191/25.09.2018 г., по Адм. дело № 225/2018 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което обявява зя нищожни разпоредбите на чл. 21, чл. 22, ал.1 и ал.3 и т.3 и чл. 26, ал.2 от Наредбата за регистрацията и условията за отглеждане на кучета - компаньони на територията на община Дупница, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености, приета с Решение № 150 по Протокол № 14/17.10.2014 г. на Общински съвет Дупница.Пълният текст на Решение № 191/25.09.2018 г. на КАС, може да видите ТУК

Решение № 152 от 05.07.2018 г. на КАС
03.09.2018
Решение № 152/05.07.2018 г., по Адм. дело № 180/2018 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя разпоредбата на чл. 31, ал.2 от Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Дупница  в частта относно израза "...или писмено упълномощено от него лице от общинската администрация".Пълният текст на Решение № 152/05.07.2018 г. на КАС, може да видите ТУК

Решение № 148 от 03.07.2018 г. на КАС
10.08.2018
Решение № 148/03.07.2018 г., по Адм. дело № 160/2018 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 57, ал.3 и чл. 58, ал.1, т.1-13 и ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с решение № 87 по Протокол № 6/29.05.2008 г. на Общински съвет - Дупница.Пълния текст на Решение № 148/03.07.2018 г. на КАС, може да видите ТУК

Решение № 77 от 10.04.2018 г. на КАС
21.05.2018

Решение № 151 от 13.07.2016 г. на КАС
28.12.2017

Решение № 203 от 28.11.2017 г. на КАС
21.12.2017