Обнародвани съдебни решения

Решение № 148 от 03.07.2018 г. на КАС
10.08.2018
Решение № 148/03.07.2018 г., по Адм. дело № 160/2018 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 57, ал.3 и чл. 58, ал.1, т.1-13 и ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с решение № 87 по Протокол № 6/29.05.2008 г. на Общински съвет - Дупница.Пълния текст на Решение № 148/03.07.2018 г. на КАС, може да видите ТУК

Решение № 77 от 10.04.2018 г. на КАС
21.05.2018

Решение № 151 от 13.07.2016 г. на КАС
28.12.2017

Решение № 203 от 28.11.2017 г. на КАС
21.12.2017

Решение № 154 от 10.10.2017 г. на КАС
01.11.2017

Решение № 140 от 07.08.2017 г. на КАС
01.09.2017