Обяви на Общински Съвет

Протокол от изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за РС - Дупница и доклад по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ.
10.03.2017

Протокол от изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд - Кюстендил и доклад по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ.
07.03.2017

Протокол за допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Дупница, заедно с изискуемите документи по ЗСВ (2-ра част)
15.02.2017

Протокол за допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Дупница, заедно с изискуемите документи по ЗСВ (1-ва част)
15.02.2017

Протокол за допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - гр. Кюстендил, заедно с изискуемите документи по ЗСВ
09.02.2017

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА
27.01.2017