Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Обяви на Общински Съвет

15.02.2017
Протокол за допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Дупница, заедно с изискуемите документи по ЗСВ (2-ра част)

15.02.2017
Протокол за допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Дупница, заедно с изискуемите документи по ЗСВ (1-ва част)

09.02.2017
Протокол за допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - гр. Кюстендил, заедно с изискуемите документи по ЗСВ

27.01.2017
ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА

05.01.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ

22.12.2016
Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за определяне на срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз, цена на разрешението и цена за ползване място на таксиметрова стоянка, както и на минимални цени за таксиметров превоз на пътници за 2017 г.