Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Обяви на Общински Съвет

10.03.2017
Протокол от изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за РС - Дупница и доклад по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ.

07.03.2017
Протокол от изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд - Кюстендил и доклад по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ.

15.02.2017
Протокол за допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Дупница, заедно с изискуемите документи по ЗСВ (2-ра част)

15.02.2017
Протокол за допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Дупница, заедно с изискуемите документи по ЗСВ (1-ва част)

09.02.2017
Протокол за допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - гр. Кюстендил, заедно с изискуемите документи по ЗСВ

27.01.2017
ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА