Обяви на Общински Съвет

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2017 Г. НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
03.09.2018

ПОКАНА ЗА РАБОТНА СРЕЩА С КМЕТОВЕ НА СЕЛА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ
04.10.2017

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2016 Г. НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
01.09.2017

Протокол от изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за РС - Дупница и доклад по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ.
10.03.2017

Протокол от изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд - Кюстендил и доклад по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ.
07.03.2017

Протокол за допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Дупница, заедно с изискуемите документи по ЗСВ (2-ра част)
15.02.2017