Избор за Президент и Вицепрезидент на Република България и Национален референдум - 2016г.

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 12.11.2016 ГОДИНА - ОБЩИНА ДУПНИЦА
09.11.2016
             ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ                                     НА 12.11.2016 ГОДИНА - ОБЩИНА ДУПНИЦА         Секция № 65 и Секция № 66 - от 12.00 часа до 12.05 часа - с. Делян, с. Тополница   Секция № 63 и Секция № 64  - от 12.10 часа до 12.15 часа - с. Дяково, с. Кременик   Секция № 62 - с. Грамаде - 12.20 часа Секция № 61 и Секция № 60 – от 12.25 часа до 12.30 часа - с.Палатово, с. Баланово   Секция № 55 и Секция № 56 –  от 12.35 часа до 12.40 часа - с.Пиперево, с. Блатино   Секция № 53 и Секция № 54  - от 12.45 часа...

Заповед № 3470/08.11.2016 год. във връзка с нормалното провеждане на втори тур на изборите за Президент и Вицепрезидент на Република България на 13.11.2016 г.
08.11.2016
                Заповед №3470/08.11.2016 год.на основание чл.44,ал.1,т.4 и ал.2 от ЗМСМА

Заповед № 3440 / 04.11.2016 г. относно закриване на избирателни секции
04.11.2016
                Заповед № 3440 / 04.11.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ относно ОБУЧЕНИЕ ЗА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
28.10.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОТ    О Б Щ И Н А   Д У П Н И Ц А        ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06 НОЕМВРИ 2016Г.ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,ЧЕ Е НАСРОЧЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ОТ ЧЛЕНОВЕ НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-КЮСТЕНДИЛ  НА ДАТА:  01 НОЕМВРИ 2016Г ОТ 17.00 ЧАСА И НА ДАТА:  02 НОЕМВРИ 2016Г. ОТ 15.00 ЧАСА  В ПАРТЕРНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНАТА

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 05.11.2016 Г - ОБЩИНА ДУПНИЦА
27.10.2016
                ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 05.11.2016 ГОДИНА

Заповед № 3252 / 14.10.2016 г. на основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с нормалното провеждане на изборите
27.10.2016
                ЗАПОВЕД № 3252