Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Нов избор за кмет на кметство с. Дяково - 02.10.2016 г.

29.09.2016
Заповед № 3120/28.09.2016г във връзка с нормалното провеждане на избор на Кмет на кметство с.Дяково

 Заповед № 3120/28.09.2016г


29.09.2016
Заповед № 3119/28.09.2016г. относно места за поставяне на агитационни материали

 Заповед № 3119/28.09.2016г


01.09.2016
ОТНОСНО: Краен срок за подаване на заявленията за гласуване по настоящ адрес

ЗА ИЗБОРИТЕ В КМЕТСТВО С.ДЯКОВО,ОБЩИНА ДУПНИЦА,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ НА 02.10.2016Г.     Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес срок до дата 17.09.2016г.вкл. Заявленията да се подават лично в кметство с.Дяково или в Общинска администрация-Дпница, стая №30,етаж ІІ срещу лична карта.   е-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bgЗаявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес можете да изтеглите от тук


30.08.2016
ОТНОСНО: Гласуване с подвижна избирателна кутия

ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАТ ДА УПРАЖНЯТ ИЗБИРАТЕЛНОТО СИ ПРАВО В ИЗБОРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ, НО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ, ЗАЯВЯВАТ ЖЕЛАНИЕТО СИ В ПИСМЕНА ФОРМА ЧРЕЗ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ, ПОДПИСАНО САМОРЪЧНО И ИЗПРАТЕНО ПО ПОЩАТА ИЛИ ФАКС  ПО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС, КОГАТО Е НАПРАВЕНО ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩИЯ ИМ АДРЕС НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ ДО 11.09.2016 Г.ВКЛЮЧИТЕЛНО. ЗАЯВЛЕНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ И НА МЯСТО В КМЕТСТВО С.ДЯКОВОПЛ.СВОБОДА №1ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДУПНИЦАФАКС 0701 5092087e-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bgЗАЯВЛЕНИЕТО МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК


22.08.2016
Заповед № 2815 / 22.08.2016 г. на основание чл.41,ал.1 и юл.42,ал.2 от ЗМСМА

                Заповед № 2815 / 22.08.2016 г.


22.08.2016
ПОКАНА относно публични консултации във връзка с назначаване на секционна избирателна комисия

Покана съгласно чл.91 от ИК