Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 26.03.2017 г.

10.02.2017
Заповед 271/10.02.2017

Заповед 271/10.02.2017 на Кмета на Общината за определяне на секции за гласуване на хора с увреждания


10.02.2017
Заповед 270/10.02.2017

Заповед 270/10.02.2017 на Кмета на Общината за обявяване на избирателните списъци


09.02.2017
ПОКАНА съгласно чл. 91 от ИК относно публични консултации във връзка с назначаване на СИК

Покана , съгл. чл.91 от ИК


09.02.2017
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК


07.02.2017
ЗАПОВЕД № 249 / 07.02.2017 г. ОТНОСНО определяне местата за поставяне на агитационни материали

ЗАПОВЕД № 249 / 07.02.2017 г.


03.02.2017
ОТНОСНО: Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл.37, ал.1 и 2 от ИК)

                                      О Б Я В Л Е Н И Е                 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26.03.2017Г.  ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАТ ДА УПРАЖНЯТ ИЗБИРАТЕЛНОТО СИ ПРАВО В ИЗБОРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ ,НО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ, ЗАЯВЯВАТ ЖЕЛАНИЕТО СИ В ПИСМЕНА ФОРМА ЧРЕЗ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ПО ПОСТОЯННИЯ ИМ АДРЕС ИЛИ НАСТОЯЩИЯ ИМ АДРЕС В СЛУЧАИТЕ,КОГАТО СВОЕВРЕМЕННО Е НАПРАВЕНО ИСКАНЕ ПО ЧЛ.36 ОТ ИК ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС. ДО 11.03.2017Г.ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ В СТАЯ № 30 ЕТАЖ 2 ЗА ГР.ДУПНИЦА.  ЗА КМЕТСТВАТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА...